Myśląc o remoncie, rozbiórce lub budowie domu, trzeba pamiętać również o tym, że bałagan powstały w wyniku prac fachowców trzeba będzie posprzątać. Jest to dodatkowy koszt, jednak pod żadnym warunkiem nie wolno wyrzucać odpadów budowlanych w nieprzeznaczonych do tego miejscach ani tym bardziej w lesie czy nad rzeką – śmieci po budowie są mocno toksyczne dla środowiska.

Jak zorganizować wywóz odpadów?

wywóz odpadów budowlanychZarówno po budowie, jak i po remoncie czy rozbiórce zawsze możemy spodziewać się pozostałości w postaci fragmentów kabli, styropianu, folii, cegieł, pyłu, kawałków tynku i innych odpadów. Prywatny wywóz odpadów budowlanych w miejsca nieprzeznaczone do ich składowania oraz niepoprawne ich składowanie są niezgodne z prawem, a kara grzywny za takie przewinienie wynosi nawet kilka tysięcy złotych. Zabronione jest również palenie tego typu odpadów ze względu na ich toksyczność. Co więc zrobić z niewygodnymi śmieciami? Mając odpowiedni samochód, odpadki takie jak gruz, cegły, terakota czy pustaki można zawieźć do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych. Jeśli jednak nie posiadamy samochodu, którym moglibyśmy takie śmieci przewieźć, najlepiej powierzyć ich wywóz profesjonalnej firmie zajmującej się tego typu usługami lub zgłosić się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

wywóz odpadów budowlanychCałą procedurę dobrze jest zaplanować wcześniej, zarezerwować sobie fundusze i czas na zebranie odpadów z całego terenu budowy, żeby później łatwiej i sprawniej przerzucić je do kontenera udostępnionego przez firmę wywożącą nasze odpady. Innym rozwiązaniem problemu związanego z wywozem śmieci po budowie i remoncie jest oddanie ich do recyklingu – zajmują się tym profesjonalne firmy przetwarzające odpady, które się do tego nadają, między innymi plastik czy szkło. Gruz wywożony jest do kruszarni, po czym stanowi podkład pod budowę dróg. Tego typu przedsiębiorstwa również składują i utylizują śmieci niebezpieczne dla środowiska. Część pozostałości możemy również wykorzystać samemu – potłuczone kafelki, puszki po farbie, cegły czy pustaki można twórczo przerobić na elementy wyposażenia wnętrz i ogrodu. Jeśli pozostaną nam końcówki chemikaliów, na przykład klejów czy farb, lepiej jest je szczelnie zamknąć i zachować na później niż wyrzucać do śmieci.

Remont czy budowa domu to ogromna inwestycja zarówno pieniędzy, jak i czasu. Warto jednak pewne kwestie – takie jak wywóz odpadów budowlanych – przemyśleć wcześniej, żeby później nie przeżyć niemiłego zaskoczenia. Przygotowując się odpowiednio do pracy, która jest do wykonania jesteśmy w stanie czerpać dużo radości i satysfakcji z późniejszych efektów.

Kategorie: Usługi