Czy wiesz do czego są przeznaczone twoje meble? Czy stawiasz przed nimi jakiś zasadniczy cel, ewentualnie zadanie? Jeśli nie, to widocznie nie wykorzystujesz ich potencjału lub możliwości w tym zakresie nie zostały przez ciebie zastosowane, mianowicie spotykamy się z czymś takim jak zły dobór mebli. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie z tego faktu sprawę, niestety jest to zachowanie które nijako nam szkodzi, nie wpływa korzystnie na wartość mebli lub ich optymalne zaadoptowanie w konkretnym co do tego celu. Zatem znajdujemy się w położeniu dosyć niezręcznym, gdzie niemal natychmiastowe działanie niesie za sobą pewne korzyści, a przede wszystkim wdrożenie konkretnym zmian. Meble nie powinny tylko być, a przede wszystkim tak zaadoptowane, by w pełnym tego słowa znaczeniu potwierdzić swoją oczywistą wartość, przy jednoczesnym wizualnym prezentowaniu się. Wydaje się to może dosyć dziwne, ale w większości sytuacji nie wybieramy mebli pod konkretne i zasadnicze przeznaczenie, mało kiedy o tym pamiętamy.