W obecnym czasie zwraca się szczególną uwagę na konieczność właściwego oznakowania pojazdów i ładunków stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla człowieka. Chodzi tutaj o te pojazdy, które przewozić będą na przykład materiały niebezpieczne generujących poważne zagrożenie wybuchem czy też skażeniem.

Kod ADR – czym on właściwie jest?

Do ich prawidłowej identyfikacji wykorzystywana jest najczęściej tablica ADR. Jest to specjalna pomarańczowa tablica informacyjna odblaskowa. Wykorzystywana jest ona do właściwego oznakowania pojazdów przewożących substancje powszechnie uważane za te niebezpiecznie. Wyróżnia się ona pewnymi ściśle ustandaryzowanymi cechami odnoszącymi się bezpośrednio do jej wyglądu. Oprócz jej charakterystycznego wyglądu cechuje się ona kształtem rombu. Dodatkowo jest ona otoczona zazwyczaj czarną obwódka jak również wszystkie znajdujące się na niej treści zapisane muszą być w kontrastującym czarnym kolorze. W ten sposób umieścić na niej należy dwa odrębne numer rozpoznawcze dotyczące przewożonej substancji. Identyczny wygląd tablic co ciekawe nie będzie wymagany jedynie na terenie Polski. Obowiązkiem ich wykorzystywania są objęci obecnie wszyscy przewoźnicy transportujący tego typu materiały na terenie całej Europy jak też i części Azji. Co ciekawe zbieżny jest nie tylko wygląd takiego znacznika ale także i zazwyczaj jego wymiary. Standardowe rozmiary takiej naklejki wynoszą 40 x 30 cm, pozwalając na dostrzeżenie zapisanej treści nawet z większej odległości. To jak powinny wyglądać wykorzystywane znaczniki regulują ściśle międzynarodowe przepisy – kod ADR zgodnie z nimi składa się z dwóch numerów.

Podwójna cyfra znajdująca się w pierwszym rzędzie wskazywać będzie na maksymalizację zagrożenia związanego z przewożonym ładunkiem. Znak X postawiony przed właściwym numerem wskazywać będzie na konieczność całkowitego uniknięcia kontaktu danego wyrobu z wodą. Dotyczy to takich substancji zawierających potas i sód wchodzących z wodą w bardzo silne reakcje chemiczne. Drugi ciąg liczb oznaczać szczegółowy rodzaj przewożonej substancji. W obecnym czasie zwraca się szczególną uwagę na konieczność zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas transportu materiałów niebezpiecznych. Aby było to możliwe coraz częściej stosowane są dedykowane znaczniki ADR w formie odblaskowych tablic. Znajdujące się na niej oznaczenia w formie liczb pozwalają na bezpieczną identyfikację przewożonej w danym pojeździe substancji. Dzięki temu reakcja na wyciek czy też skażenie nią może nastąpić zdecydowanie szybciej.