Przemysł spożywczy dysponuje w całym kraju szeregiem zakładów przemysłowych, które zajmują się przetwórstwem drobiu. W wielu przypadkach są to bardzo duże zakłady, w których zatrudnionych jest minimum kilkaset osób. W wielu z nich przeprowadzany jest cały proces produkcyjny, którego efektem są nie tylko półprodukty, ale również i dania gotowe.

część chłodniczaOgromnie ważną częścią każdego takiego zakładu są profesjonalne linie chłodnicze, wyposażone w sprężarki chłodnicze wysokiej jakości. Wiadomo doskonale, że mięso może się bardzo szybko psuć i dlatego, dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa, wszystkie działania odbywają się w odpowiedniej temperaturze.
Agregaty chłodnicze rozpoczynają swoją pracę już na etapie wstępnego oczyszczania ciał drobiu z piór, a proces chłodniczy jest kontynuowany przez cały czas – od chwili rozpoczęcia rozbioru, po czyszczenie i dalsze przetwarzanie. Proces chłodniczy może zostać przerwany tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyroby są poddawane obróbce termicznej i są gotowane, pieczone, wędzone lub grillowane. Zaraz po zakończeniu tych działań agregaty chłodnicze znów rozpoczynają swoją pracę i gotowe i półgotowe produkty są natychmiast znów schładzane.

Skoro wiadomo, jak wielkie znaczenie dla procesu produkcji ma taka linia, trzeba też zdać sobie sprawę z tego, jak ważne jest utrzymanie linii chłodniczej w pełnej sprawności. Dlatego też odpowiednie ekipy techniczne posiadają przygotowane części zamienne AGD-mirpol, aby w razie jakichkolwiek problemów móc je jak najszybciej wymienić. Wiadomo bowiem doskonale, że każdy przestój to stracone pieniądze dla firmy.