Brak odpowiedniej izolacji, szczególnie gdy mowa jest o fundamentach budynku, może skutkować szeregiem nieprawidłowości, związanych z jego wykorzystywaniem . Do tych, o których szczególnie warto wspomnieć, jest z całą pewnością zawilgocenie ścian. Dlatego też tak ważne jest, by zadbać o odpowiednią izolację.

Metoda izolacji poziomej

docieplenia poddaszySzczególnie brak odpowiedniej izolacji poziomej może skutkować bardzo poważnym problemem w postaci zawilgocenia fundamentów, jak też i piwnicy. W takim przypadku pomocna może być tylko iniekcja ciśnieniowa w dobrej cenie, czyli metoda na wykonanie izolacji poziomej wtórej chemicznie. Preparaty, stosowane najczęściej podczas tej metody izolacji, działają na dwa zupełnie różne sposoby. Mogą one z jednej strony hydrofobizować ściany, lub też domykają ich światło. Dostępne są jednak obecnie i takie preparaty izolacyjne, które działają na obu tych zasadach. Odbudowa izolacji poziomej jednak będzie wiązała się z określonymi korzyściami jedynie w tych przypadkach, gdy wykluczy się inne przyczyny zawilgocenia ścian, bądź też i fundamentów. Główną zaletą stosowania takiej metody izolacji, w porównaniu do innych, jest jej bezinwazyjność. Wykonywanie iniekcji ciśnieniowej nie wymaga żadnej ingerencji w strukturę budynku, tym samym, jej wykonywanie nie jest w żaden sposób uciążliwe dla jego użytkowników.

docieplenia poddaszyDodatkowo zmniejsza to jednocześnie koszty wykonania takiej izolacji, w porównaniu do metod inwazyjnych, związanych z rozbiórką ścian budynku. Warto również wspomnieć o fakcie, że stosowanie iniekcji ciśnieniowej w wielu przypadkach pozwala na rozwiązanie problemów z zaciąganiem wodą przez fundamenty, nawet w sytuacji, gdy problem jest bardzo zaawansowany. Wszystko dzięki temu, że prawidłowo wykonana iniekcja pozwala na całkowite odcięcie dostępu wilgoci do nich, tym samym po pewnym czasie fundamenty oraz ściany budynku zaczynają po prostu wysychać. Warto, aby pamiętać o tym, że z metodą tą powiązane będą wymienione wcześniej korzyści jedynie wtedy, gdy zostanie ona wykonana w odpowiedni sposób. Kluczowe jest tutaj przede wszystkim wywiercenie otworów iniekcyjnych w odpowiednich miejscach, oraz wykluczenie innych prawdopodobnych przyczyn zawilgocenia fundamentów.

W obecnym czasie coraz większa liczba posiadaczy budynków jednorodzinnych ma problemy ze zbyt dużym poziomem wilgotności w ich wnętrzu. Jak się okazuje, zdecydowanie najwięcej wilgoci może się przedostawać do wnętrza budynku przez jego fundamenty. Dlatego też ważne jest, aby temu zjawisku zapobiegać, stosując na przykład metodę iniekcji ciśnieniowej.

Kategorie: Izolacje