Beton jest materiałem, który od starożytności nie traci na popularności dzięki wyjątkowej wytrzymałości i szerokim możliwościom zastosowania. Jest wykorzystywany do tworzenia systemów odwodnienia, które zapobiegają problemowi stojącej wody i wyznaczają jej drogę do dogodnego ujścia.

Funkcjonalność odwodnień betonowych?

odwodnienieDzięki instalacji odwodnienia minimalizuje się ryzyko podtopień, wypadków drogowych czy strat materialnych. Funkcję odbiornika wody może pełnić zbiornik, ale też kanalizacja, układy drenarskie czy tereny zielone. Odwodnienia liniowe, które składają się z systemu korytek osłoniętych kratkami, są elementem przestrzeni miejskiej oraz niezbędnym wyposażeniem hali produkcyjnych i przydomowych garaży. Ich rolą jest odprowadzanie wody i wszelkich wycieków z powierzchni utwardzonych. Mogą być stosowane zarówno dla potrzeb osób prywatnych, jak i jako część wymagających obiektów infrastruktury: autostrad, lotnisk, tuneli czy parkingów. Odwodnienie betonowe należy zacząć od projektu i wyboru odpowiedniej klasy obciążenia. W instalacjach liniowych zgodnie z Polską Normą PN-EN 1433 wyróżnia się 6 klas: A15 przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, B125 ze strefami dla pieszych, parkingami i zatoczkami dla aut, C250 dla stref przykrawężnikowych i poboczy, D400 dla dróg i parkingów, E600 dla obszarów z dużym ruchem kołowym oraz F900 dla szczególnie dużych obciążeń np. na pasach startowych samolotów.

odwodnieniePodziału systemów odwodnienia liniowego można dokonać również z uwagi na różnorodność terenu, wyróżniając odwodnienia bezspadkowe, kaskadowe, o nachylonym dnie lub mieszane. Co więcej, kanały odwadniające są wykonywane z nieprzemakalnym połączeniem na uszczelkę, dzięki czemu zagwarantowana jest wodoszczelność i odporność na przesiąkanie substancji ropopochodnych. W kosztach nowoczesnych odwodnień betonowych należy uwzględnić transport zamówienia, gdyż są one wysyłane na specjalnych paletach przemysłowych. Montaż kanałów odwodnienia jest natomiast łatwy i szybki. Należy stosować się do instrukcji producenta i zadbać o regularne przeglądy oraz czyszczenie koszy osadczych. Przy tworzeniu hydraulicznego projektu kanałów szczelinowych konieczne jest jak najbardziej precyzyjne określenie ilości zakładanych opadów i przepływającej wody, co przyda się następnie do ustalenia rozstawu skrzynek odpływowych.

Skuteczny system maksymalnie wykorzystuje przepustowość szczelin, minimalizując liczbę skrzynek. Ponadto obowiązuje zasada, że im głębszy będzie kanał, tym wyższa maksymalna przepustowość. Długość korytka zależ od zapotrzebowania na danym terenie, dlatego poszczególne elementy łączy się ze sobą za pomocą systemu wpustów i wypustów.